Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Advokat Andreas S. Christensen nytt medlem i fagutvalget for konkurs, akkord og panterett

Juristenes Utdanningssenter (JUS) er Advokatforeningens og Juristforbundets etterutdanningsinstitusjon. JUS har som mål å være det toneangivende kompetansemiljøet for profesjonen. JUS har etablert 40 fagutvalg innen sentrale juridiske områder. Fagutvalgene er helt avgjørende for utviklingen av kurs- og fagportefølje, og utarbeider det faglige innholdet i kursene. De fleste fagutvalgene har fire til seks medlemmer, og består av særlig  kvalifiserte advokater, dommere og jurister.

Advokat Andreas S. Christensen har over en årrekke opparbeidet seg en bred kompetanse innen fagområdet konkurs, akkord og panterett. Oppnevnelsen bekrefter Kco advokaters posisjon som en av områdets ledende aktører. Kco advokater har tre partnere som jevnlig arbeider innen feltet; advokat Kjell Dagestad, advokat Kim Friis-Møller og advokat Andreas S. Christensen.

10.09.2014 |