Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Advokat Steinar Backe utnevnt til tingrettsdommer ved Aust-Telemark tingrett

Advokat Steinar Backe ved Kco advokater er utnevnt som tingrettsdommer ved Aust-Telemark tingrett. Utnevnelsen skjedde i statsråd 20. mars 2015, og Backe tiltrår som tingrettsdommer 1. oktober 2015.

Backe har ved Kco advokater arbeidet med en bred portefølje og med omfattende prosedyre innen både sivilrett og strafferett. Utnevnelsen bekrefter Kco advokaters høye faglige nivå, og at våre advokater er godt kvalifisert og attraktive for viktige embetsstillinger.

20.04.2015 |