Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Avkortning ved erstatningsutbetaling

En mann oppsøkte advokat Geir Knutsen hos Kco advokater da forsikringsselskapet ikke ville utbetale full erstatning etter en brann i mannens verksted. Forsikringsselskapet mente at mannen selv hadde vært grovt uaktsom i forbindelse med bruk av en vinkelsliper, og at han selv hadde fremkalt brannen.

Advokat Geir Knutsen fra Kco advokater brakte saken inn for retten og representerte mannen i retten. Resultatet ble at mannen vant saken på alle punkter! I dommen ble forsikringsselskapet dømt til å betale full erstatning. Forsikringsselskapet måtte også betale alle de saksomkostninger mannen var blitt påført.

03.02.2012 |