Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Av: (incomplete)

Psykiske senskader etter feilbehandling

Kco advokater vant over Pasientskadenemnda i tingretten, nå anker Pasientskadenemnda til lagmannsretten.

Verken Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) eller ankeinstansen Pasientskadenemnda vil være med på at staten har erstatningsansvar for de psykiske senskader klient mener er direkte forårsaket av feilbehandlingen. Klient har siden skaden skjedde bedt om å bli undersøkt av en psykiater for å kartlegge om og eventuelt hvilke psykiske skader hun ble påført som følge av feilbehandlingen, men både NPE og Pasientskadenemnda har nektet klient å gjennomgå en psykiatrisk utredning for å undersøke dette. For tingretten ble det oppnevnt en rettsoppnevnt sakkyndig som utførte en grundig psykiatrisk undersøkelse av klient. Den rettsoppnevnte sakkyndige levner ingen tvil om at det er årsakssammenheng mellom feilbehandlingen og deler av klients psykiske skader.

Først nå, etter tapet i tingretten, argumenterer Pasientskadenemnda for at saken bør belyses ytterligere og ber om ny sakkyndig vurdering. Dette får oss til å reagere og stille spørsmål ved nemndas motiv for nå å be om at det utnevnes nok en sakkyndig. Etter våre innsigelser og begrunnelse for at det ikke burde oppnevnes ny rettsoppnevnt sakkyndig, besluttet lagmannsretten at det ikke skal oppnevnes rettsoppnevnt sakkyndig for behandlingen av saken i lagmannsretten.

Pasientskadenemnda har etter lagmannsrettens beslutning varslet at de vil føre en psykiater, som ikke tidligere har vært inne i saken, som sakkyndig vitne. Dette fremstår etter vårt syn som et åpenbart forsøk på spesialistshopping.

Les artikkelen i Dagbladet 09.10.13 her

14.10.2013 | 5534AEA0-7104-11E2-AA8F00188BF719F9