Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Skilsmisse og skjevdeling

Det var uenighet mellom ektefellene, som begge var representert ved advokat, om hvorvidt advokat Geir Knutsens klient, kvinnen, hadde krav på å få skjevdelt verdien av det beløpet hun hadde ved ekteskapets inngåelse, og eventuelt med hvilket beløp som skulle skjevdeles.

Advokat Geir Knutsen i Kco advokater brakte på vegne av kvinnen saken inn for retten og krevde hele beløpet kvinnen hadde skutt inn, med tillegg av andelen av verdistigningen på den nye eiendommen, skulle holdes utenom delingen og tilfalle hustruen i sin helhet.

Mannen på sin side mente hustruens skjevdelingskrav var langt lavere, og krevde dessuten å få skjevdelt til fordel for seg en hytteeiendom som han hevdet var fra sin familie.

Da dommen falt, fikk advokat Geir Knutsen og kvinnen medhold, ved at de fikk skjevdele det beløpet kvinnen hadde lagt inn i fellesboligen, med tillegg av andelen av verdistigningen på fellesboligen. Mannen fikk ikke medhold i noen av sine krav. Kvinnen ble også tilkjent saksomkostninger.

16.02.2012 |