Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Styreleder i Huseiernes Landsforbund

På landsmøtet i Huseiernes Landsforbund (HL) den 1. juni 2012, ble advokat Andreas S. Christensen valgt som styreleder.

Landsmøtet ble avholdt i Svolvær og HL er en av Norges største interesseorganisasjoner og har ca 190.000 medlemmer fordelt over hele landet.  HL er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere. HL ivaretar huseiernes lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser.

Forbundet yter juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene. Gjennom verdifulle rabattavtaler sparer medlemmene betydelig mer enn kontingenten på forsikring, boliglån, internett/telefoni, boligalarm, varmepumper, teknisk kontroll av boligen, rørleggertjenester, fyringsolje, strøm, boligsalg, taksering, med mer.

www.huseierne.no

05.06.2012 |