Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Bedrift

Fast eiendom

Eiendomsretten gir eieren mulighet til å råde over sin eiendom med de begrensinger som følger av lover, forskrifter og de rettigheter som eventuelt andre måtte ha i eiendommen. Å råde over eiendommen innebærer blant annet at eieren kan foreta rettslige disposisjoner som å selge, pantsette eller leie ut eiendommen. Å råde over en eiendom kan også gå ut på faktiske disposisjoner som å grave, dyrke, jakte eller hogge.

Enten du eier en eiendom eller har rettigheter i en eiendom kan Kco advokater bistå deg innen alle typer spørsmål, problemstillinger og tvister som kan oppstå i den forbindelse.

Under fast eiendom vil du finne mer om:

  • Eiendomsmegling
  • Husleierett
  • Mangel ved fast eiendom
  • Naborett
  • Plan- og bygningsrett
  • Tinglysing
  • Servitutter
  • Hjemmelsoverføringer
  • Kjøp og salg
  • Eiendomsutvikling 

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no