Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Eiendom

Husleierett - rådgivning, forhandlinger og prosedyre

Næringsleieforhold er normalt betraktelig mer komplisert og avtaleregulert enn private leieforhold. Utleieres og leietakeres rettigheter og plikter avhenger av avtalen, i tillegg til husleieloven. Den er i næringsforhold deklaratorisk. Kco advokater bistår næringsdrivende både som leietaker og utleier når det gjelder leie og drift av fast eiendom.

Av de områder vi arbeider med, kan særlig nevnes:

 • Utforming av leiekontrakter
 • Overlevering og krav til lokaler 
 • Leieprisen, betaling, depositum
 • Utleier og leietakers plikter i leietiden
 • Framleie
 • Leieforholdets varighet
 • Opphør av leieforhold
 • Tilbakelevering av lokaler
 • Utkastelse
 • Inndrivelse av ubetalt leie
 • Bistand ved ulovlig selvtekt fra utleier
 • Tvisteløsning
 • Prosedyre 

Kco advokater har lang erfaring med næringsleieforhold. Vi kan veilede deg for å unngå tvist, eller bistå dersom tvist har oppstått.

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no