Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Næringsliv

Arbeidsrett

Innenfor rammene av arbeidsavtalen og lovgivningen forvalter arbeidsgiver virksomhetens arbeidsforhold til sine ansatte gjennom styringsretten. Kco advokater bistår virksomheter med juridisk rådgivning i rekrutteringsprosesser, ansettelser, virksomhetsoverdragelser, utarbeidelse av arbeidsvilkår, permitteringer og ved opphør av arbeidsforhold.

Sentrale temaer innenfor arbeidsretten er:

  • Ansettelsesavtale
  • Arbeidsmiljøloven
  • Ansettelse
  • Oppsigelse
  • Avskjed
  • Styringsrett
  • Permisjon
  • Permittering
  • Virksomhetsoverdragelse

Kco advokater har kontor i Sandvika i Bærum kommune like utenfor Oslo og utfører advokattjenester over hele Norge.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no