Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Næringsliv

Opphavsrett

Opphavsretten er beslektet med varemerkeretten. Dersom din bedrift har utviklet nye produkter og/eller tenker nye tanker, kan det være nødvendig å sørge for vern mot at andre etterligner deg og din bedrift. Vi kan gi råd og nærmere veiledning om hvordan man bør forholde seg til dette.

Vi kan hjelpe deg å avverge konflikter og problemer dersom andre krenker dine rettigheter, og unngå at din bedrift krenker andres rettigheter.

Dette er sentrale temaer innenfor opphavsretten:

 • Åndsverkloven
 • Opphavsrettsvernet
 • Økonomiske rettigheter
 • Ideelle rettigheter
 • Verk unntatt fra opphavsrett
 • Verk med flere opphavsmenn
 • Fellesverk
 • Sammensatte verk
 • Samleverk
 • Låneregler
 • Fribruksrettigheter
 • Lisensregler
 • Avtalelisens
 • Tvangslisens
 • Overføring av opphavsrett
 • Vernetid
 • Krenkelse av opphavsrett
 • Erstatning og straff

Kco advokater har kontor i Sandvika i Bærum kommune like utenfor Oslo og utfører advokattjenester over hele Norge.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no