Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Strafferett

Forsvareroppdrag

Flere av advokatene hos Kco advokater har arbeidet i politiet, som forsvarere og som dommere. To av advokatene er faste forsvarere ved Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett. Lang erfaring og god kompetanse gjør at Kco advokater er vel kjent med hvordan man best mulig kan yte juridisk bistand innenfor strafferettens område.

Det er fritt forsvarervalg i Norge, noe som betyr at du selv kan velge hvem du vil bruke som forsvarer. Av forsvarerens oppgaver kan særlig nevnes:

  • Bistand ved avhør
  • Bistand ved varetekt
  • Bevisførsel
  • Innkalling av vitner i saken
  • Oppfølging og informasjon
  • Prosedyre

Kco advokater har lang erfaring med å bistå der noen er mistenkt, anmeldt, siktet, tiltalt eller straffet. Våre advokater kan bistå deg gjennom hele prosessen.

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no