Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Eiendom

Plan- og bygningsrett

Ønsker du å bygge ut boligen eller hytta? Planlegger dere å bygge en ny garasje? Skal kontorlokalene utvides i din bedrift? Ta kontakt med Kco advokater i dag for å få vite hva som må tenkes på.

Plan- og bygningsetaten er rådgivende og besluttende myndighet i de fleste byggeprosesser. For både private og næringsdrivende kan lover, forskrifter og annet regelverk oppleves som både komplisert og uoversiktlig å forholde seg til.

Kco advokater har lang erfaring med plan- og bygningsrett og kan veilede deg som privatperson eller næringsdrivende gjennom hele prosessen, allerede fra før planstadiet til ferdigstillelse. Vi bistår også privatpersoner og næringsdrivende dersom det har oppstått tvist med kommunen.

Dette er sentrale temaer innenfor plan- og bygningsretten:

 • Byggesøknaden
 • Byggetillatelse
 • Dispensasjon
 • Utnyttelse av tomten
 • Nabovarsel
 • Behandlingstid
 • Frister
 • Tvangsmulkt
 • Bygging i strandsonen
 • Planbeskrivelse og konsekvensutredning
 • Reguleringsplan
 • Innløsning og erstatning

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no