Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Familie og arv

Barnefordeling - en løsning for barnets beste

Kco advokater har bred erfaring med barnefordelingssaker. Lovverkets prinsipp om barnets beste er advokatens ledetråd. Kco advokater ser det som sin oppgave å være spesielt løsningsorientert i disse sakene. Av de temaer vi arbeider med, kan særlig nevnes:

 • Foreldreansvar
 • Foreldrenes rettigheter og plikter
 • Rett til opplysninger om barnet
 • Megling
 • Søksmål for retten
 • Midlertidig avgjørelser av retten
 • Saker der den ene parten bor eller oppholder seg i utlandet
 • Fast bosted:
  • Hvem av foreldrene skal ha fast bosted
  • Hva vektlegges ved avgjørelsen om fast bosted
  • Hva fast bosted innebærer
 • Samvær:
  • Barnets rett til samvær
  • Omfanget av samværet
  • Samværsavtaler
  • Samværsrett for andre enn foreldrene

Kco advoker yter bistand på alle stadier i saken, både før og ved samlivsbruddet. Vi kan også bistå under megling og føre saken for domstolene om dette blir nødvendig.

Kco advokater har kontor i Sandvika i Bærum kommune like utenfor Oslo og utfører advokattjenester over hele Norge.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-pos: post@kco.no