Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Forbrukerrett

Bank, finansiering og forsikring

Kco advokater har omfattende erfaring med rådgivning til privatpersoner innen bank, finansiering og forsikring. Kco advokater har bred kompetanse innenfor kryssende rettsområder som for eksempel selskapsrett, arv- og generasjonsskifte, insolvens- og konkursbehandling, skatterett og husleierett. Dette gjør at vi kan gi deg helhetlig rådgivning.

Vi bistår jevnlig med både rådgivning og prosessoppdrag.

Av de områder vi arbeider med, kan særlig nevnes:

 • Skadeoppgjør
 • Forsikringstvister om fast eiendom, hus, bil og båt
 • Ansvarsforsikring
 • Produktansvarsforsikring
 • Pantsettelse og annen sikkerhetsstillelse
 • Gjeldsbrev
 • Tvangsfullbyrdelse
 • Forhandlinger
 • Inndrivelse av krav
 • Spørsmål knyttet til finansiering
 • Spørsmål knyttet til pantsikkerhet
 • Gransking av selskaper
 • Insolvens og restrukturering

Vår målsetting er å bistå våre klienter på en slik måte at de enklest mulig oppnår ønsket resultat.

Kco advokater har kontor i Sandvika i Bærum kommune like utenfor Oslo og utfører advokattjenester over hele Norge.

Ta kontakt dersom du trenger bistand i forbindelse med bank, finans eller forsikring.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no