Partner

Heidi Varmann

Kontaktinformasjon

telephone
67 52 23 23
hcv@kco.no

Sekretær

(incomplete)
Partner

Heidi Varmann

Advokat Heidi Varmann arbeider hovedsakelig med barnevern og familierett, herunder barnefordeling, skifte og arverettslige spørsmål.

Innenfor barnevern har hun bred erfaring  med minoritetsfamilier og har særskilt kompetanse innenfor krysskulturelle problemstillinger.

Varmann arbeider videre med strafferett, både som forsvarer og som bistandsadvokat for fornærmede.

Hun arbeider videre med fast eiendoms rettsforhold, herunder kontraktsbrudd ved kjøp av fast eiendom. Videre arbeider hun med kontraktsrett, arbeidsrett, tvangssaker etter lov om psykisk helsevern og sosialtjenesteloven. For øvrig jobber hun med alminnelig praksis.

Advokat Varmann har bred prosedyreerfaring.

Erfaring og utdanning

2017 - Partner Kco advokater
2015 - Egen advokatpraksis i kontorfelleskapet Kco advokater
2006 - 2015 Egen advokatpraksis i kontorfellesskapet Askeradvokatene
2003 - 2006 Advokatfullmektig i kontorfelleskapet Askeradvokatene
2001 - 2003 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Barfod
2000 - Informasjonsrett, særkilt spesialfag ved Universitetet i Oslo (It-rett, samt utdyping i kontraktsrett)
1998 - 2001 Hjemmeværende med barn
1991 - 1998 Førstekonsulent i Rikstrygdeverket v/Ankekontoret
1990 - 1991 Hjemmeværende med barn
1990 - Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo med skatterett som spesialfag