Advokat

Ida Kollenborg Pettersson

Kontaktinformasjon

telephone
67 52 23 23
ikp@kco.no

Sekretær

(incomplete)

Ekspertise

Bedrift

Privat

Advokat

Ida Kollenborg Pettersson

Advokat Ida Kollenborg Pettersson arbeider innenfor flere juridiske disipliner, der arbeidsområder relatert til restrukturering, insolvens og konkursbehandling inngår som en hoveddel. Kollenborg Pettersson har oppdrag som bostyrer for Asker og Bærum tingrett. Hun yter også bistand med spørsmål innen kontraktsrett, fast eiendom, samt arv- og skifte.

Advokat Ida Kollenborg Pettersson har også erfaring som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker.

Hun har særlig bred erfaring med konkursrettslige problemstillinger, og bistår både i rådgivning overfor såvel kreditorer som virksomheter med betalingsutfordringer. Kollenborg Pettersson har også omfattende erfaring med arv- og skifterett, og tar jevnlig oppdrag som bostyrer i både konkursbo og dødsbo for tingretten. 

Ekspertise

Erfaring og utdanning

2016 - Advokat hos Kco advokater
2014 Advokatbevilling
2012 Advokatfullmektig hos Kco advokater
2011 Master i rettsvitenskap UiO
2010 Trainee Kco Advokater
2009 - 2010 Praksis Fiskeri- og Kystdepartementet