Advokat

Ida Kollenborg Pettersson

Kontaktinformasjon

telephone
67 52 23 23
ik@kco.no

Sekretær

Sølvi Paulgaard
sp@kco.no

Ekspertise

Bedrift

Privat

Advokat

Ida Kollenborg Pettersson

Advokat Ida Kollenborg har spesialisert seg innen selskapsrett, sjørett og spørsmål knyttet til avhending av fast eiendom. Hun arbeider innenfor flere juridiske disipliner, der arbeidsområder relatert til konkursbehandling inngår som en hoveddel. I tillegg yter Ida Kollenborg bistand både innen forretningsjus og til privatpersoner innen flere rettsområder, herunder familie- og arverettslige spørsmål. Kollenborg tar også oppdrag som bistandsadvokat og forsvarer.

Ekspertise

Erfaring og utdanning

2016 - Advokat hos Kco advokater
2014 Advokatbevilling
2012 Advokatfullmektig hos Kco advokater
2011 Master i rettsvitenskap UiO
2010 Trainee Kco Advokater
2009 - 2010 Praksis Fiskeri- og Kystdepartementet