Partner

Kim Friis-Møller

Kontaktinformasjon

telephone
67 52 23 23
kfm@kco.no

Sekretær

(incomplete)
Partner

Kim Friis-Møller

Advokat Kim Friis-Møller arbeider innen en rekke forretningsjuridiske og privatrettslige områder med hovedtyngden innen restrukturering, insolvensbehandling og kredittsikring. Kim Friis-Møller blir også oppnevnt som bostyrer i konkursboer for Asker og Bærum tingrett.

Han rådgir i større og mindre insolvensoppdrag som gjeldsforhandling og underhåndsakkorder, samt har betydelig erfaring innen håndtering av økonomiske utfordringer i bedrifter og hos privatpersoner.

Advokat Kim Friis-Møller yter i tillegg øvrig generell forretningsjuridisk og privatrettslig bistand til klienter, herunder proedyreoppdrag for domstolene.

Kim Friis-Møllers fagområder omfatter også arbeidsrett, familierett, arverett, kontraktsrett, herunder forhandlinger og kontraktsutforming. Han har utstrakt erfaring fra rådgivning og prosedyre innen disse fagområdene og blir jevnlig oppnevnt som bostyrer i offentlige dødsbo- og felleseieskifter ved Asker og Bærum tingrett.

Advokat Kim Friis-Møller innehar flere styreverv og sitter som styreleder og forretningsfører for veldedige stiftelser.

Erfaring og utdanning

2008 - Partner Kco advokater
2003 - 2008 Fast advokat, Advokatfirmaet Kvale & Co ANS, Oslo
2001 Advokatbevilling
1999 - 2003 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Kvale & Co ANS, Oslo
1999 Juridisk embetseksamen, Oslo
1990 - 1992 Forsvarets befalskole for kavaleriet