Partner

Kjell Dagestad

Kontaktinformasjon

telephone
67 52 23 23
kd@kco.no

Sekretær

Jill Sonrier
js@kco.no

Ekspertise

Bedrift

Privat

Partner

Kjell Dagestad

Advokat Kjell Dagestad utfører variert allminnelig praksis med særlig vekt på oppdrag innen konkurs-dødsboskifte og offentlige felleseieskifter som oppnevnt bostyrer av Asker og Bærum tingrett. Han har lang og bred erfaring som gir ham et særlig fortrinn og kompetanse. Han har i flere år vært medlem av Juristforbundets Fagutvalg for konkurs, akkord, panterett og regnskap. 

Dagestad har erfaring fra ulike styreoppdrag i flere bransjer, hvorav bygg og anlegg har vært dominerende. Han benyttes ofte som rådgiver for virksomheter som har kommet i økonomiske vanskeligheter, og han har ledet betydelige restruktureringer og akkorder. Advokat Kjell Dagestads lange erfaring som bostyrer i konkurs er her særlig verdifull.

Advokat Kjell Dagestad er fast forsvarer ved Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett og han har omfattende prosedyreerfaring. Han har også jevnlig oppdrag som bistandsadvokat.

 

Ekspertise

Erfaring og utdanning

2010 - 2014 Medlem av Juristforbundets Fagutvalg for konkurs, akkord, panterett og regnskap
1992 - Fast forsvarer i Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett
1992 - 1996 Medlem av SEFO (Det særkilte etterforskningsorgan for politisaker)
1986 - Egen advokatpraksis i Sandvika - partner Kco advokater
1984 - 1985 Dommerfullmektig
1976 - 1984 Politijurist ved Oslo Politikammer, Overvåkingssentralen og Asker og Bærum Politikammer
1978 Advokatbevilling
1975 Juridisk embetseksamen ved Universitet i Oslo