Partner

Knut Arne Holthe

Kontaktinformasjon

telephone
67 52 23 23
mobile
90 55 06 47
kah@kco.no
Partner

Knut Arne Holthe

Advokat Knut Arne Holthe arbeider primært med forretningsjuridiske problemstillinger med særlig vekt på skatterett og selskapsrett.

Bred praksis innen store deler av det sivilrettslige område innenfor kontraktsrett, erstatningsrett, arv, generasjonsskifter og faste eiendommers rettsforhold.

Arbeidet med skatterettslige problemstillinger er rettet mot alle skatteaktuelle faser fra forberedelser til lovmessige skattetilpasninger (lovlig skatteplanlegning), løpende vurdering av forholdet mellom regnskap og skatt, bistand i forbindelse med bokettersyn, klagebehandling og prosedyre.

Regnskapsmessig og selskapsrettslig bistand ytes også til norske og utenlandske foretak og spenner over hele det selskapsrettslige spekter fra indre selskaper til joint ventures i alle selskapsrettslige faser, herunder strukturering og restrukturering, fusjoner og fisjoner.

Knut Arne Holthe har arbeidet mye med arv- og generasjonsskifter, vurdering av arveavgift og arveavgiftsmessige konsekvenser, testamentariske disposisjoner, som ledd i forberedende faser for tilretteleggelse av verdikonserverende generasjonsskifter, samt i gjennomføring og oppfølging av uskiftede boer frem til avsluttende dødsboer.

Advokat Holthe har også lang erfaring fra arbeid med personskadesaker og faste eiendommers rettsforhold.

Advokat Holthe har i tillegg vært foreleser og sensor på Bedriftsøkonomisk institutt.

Erfaring og utdanning

1992 - Egen advokatvirksomhet
1991 - 1992 Advokatfullmektig
1988 - 1991 Bærum likningskontor
1988 Juridisk embedseksamen, Oslo
1984 - 1987 Den norske delegasjonen til KSSE, Stockholm – FO
1979 - 1984 Forsvarets Overkommando
Medlem av Norsk Forsikringsjuridisk Forening
Medlem av International Fiscal Association
Medlem av Den Norske Advokatforening
Diverse styreverv