Partner

Tor Hannibal Fossum

Kontaktinformasjon

telephone
67 52 23 23
mobile
91 81 48 65
thf@kco.no

Sekretær

Jill Sonrier
js@kco.no
Partner

Tor Hannibal Fossum

Advokat Tor Hannibal Fossum har lang erfaring innen alminnelig forretningsjuridisk bistand, i det vesentligste for små og mellomstore bedrifter, herunder styrebistand og flere styreverv innen ulike typer bedrifter.

Forøvrig praksis innen store deler av det sivilrettslige område i tilknytning til både næringsliv og privatpersoner blant annet innenfor fast eiendom, arv/generasjonsskifte, tingsrett, entrepriserett, alminnelig kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett og skatt/avgift, mv. herunder prosedyre.

Erfaring og utdanning

1994 - Partner Kco advokater
1991 - 1994 Kontorfellesskap, Advokatene Knutsen, Dagestad og Fossum, Sandvika
1986 - 1991 Partner i Advokatfirmaet Strøm, Sandaker, Øgland & Fossum ANS, Oslo
1985 - 1986 Egen advokatpraksis, Asker
1984 - 1985 Dommerfullmektig, Kristiansand
1982 - 1984 Advokatfullmektig, Oslo
1982 - Konsulent i Olje & Energi departementet
1978 - 1982 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
Medlem av Norsk forening for entrepriserett
Sensor ved juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i flere år