Advokatfullmektig

Tor Kristian Nordhus Plahte

Kontaktinformasjon

telephone
67 52 23 23
fax
67 52 23 20
tkp@kco.no

Sekretær

(incomplete)
Advokatfullmektig

Tor Kristian Nordhus Plahte

Advokatfullmektig Tor Kristian Nordhus Plahte har bred erfaring fra Statens sivilrettsforvaltning og Konkursrådets sekretariat, og arbeider hovedsakelig innen områdene restrukturering og insolvensbehandling. I tillegg arbeider Plahte med generell forretningsjus og yter bistand til privatpersoner innen flere privatrettslige områder, herunder i erstatningsrettslige og familie- og arverettslige spørsmål.

Plahte arbeider også med strafferett og bistår i oppdrag som bistandsadvokat og forsvarer.

Erfaring og utdanning

2016 - Advokatfullmektig hos Kco advokater
2013 - 2016 Rådgiver i Konkursrådets sekretariat
2011 - 2016 Førstekonsulent / rådgiver ved Statens sivilrettsforvaltning
2011 - Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2010 - Praksisplass ved Generaladvokatembetet