Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Kco advokater - med klienten i fokus

Kco advokater består av til sammen 15 medarbeidere, hvorav 10 jurister, med bred erfaringsbakgrunn fra forskjellige deler av arbeidslivet så som private virksomheter, offentlig forvaltning, domstoler og påtalemyndigheten, i tillegg til tidligere tilknytning til ulike større advokatfirma i Oslo og Akershus. Hovedtyngden av våre oppdrag kommer fra privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter hjemmehørende i Norge, men vi utfører også bistand til utenlandske virksomheters aktiviteter i Norge.

Kco advokater legger vekt på å sikre de personlige relasjoner mellom advokat og klient, slik at klienten som hovedregel kan forholde seg til én advokat. For å anvende kompetansen til den enkelte advokat optimalt har vi opprettet faggrupper med spesialkompetanse innenfor enkelte rettsområder. Vi tilbyr våre klienter best mulig kvalifisert bistand, noe som i enkelte situasjoner medfører at det kan være hensiktsmessig og i klientens interesse med internt samarbeid eller utveksling av arbeidsoppgaver mellom advokatene. Dette skjer alltid med klientens godkjennelse.

Kco advokater:

  • er tilgjengelig for klientene
  • gir kompetent og effektiv advokatbistand
  • tilbyr rådgivning
  • bistår med forhandlinger og tvisteløsning
  • hjelper til med strategiutvikling
  • gir råd om styrearbeid
  • prosederer rettssaker for domstoler og voldgiftsretter

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Våre advokattjenester er nærmere beskrevet under fagområder.