Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Om Kco advokater

Rådgivning og bistand ved internasjonale forbindelser

Representasjon i Europa

Kco advokater har gjennom tidligere samarbeid etablert gode kontakter med advokater i de fleste land i Europa, herunder alle EU-land.

Vi kan derfor tilby våre klienter og forbindelser rådgivning og eventuell representasjon i utlandet. Samtidig ønsker vi å være oppdatert på på forskjellige rettslige problemstillinger, og kunne knytte til oss, spesialkompetanse fra utlandet der hvor det er hensiktsmessig eller ønskelig i den enkelte sak.