Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Om Kco advokater

Rådgivning og bistand ved internasjonale forbindelser

Representasjon i Europa

Kco advokater er den norske deltaker i det internasjonale advokatsamarbeidet European Law Firm, ELF, som ble etablert i 1989, og som i dag består av advokatfirmaer fra de fleste land i Europa, herunder alle EU-land, totalt 25 nasjonalstater.

Formålet med vår deltakelse i ELF er først og fremst å kunne tilby våre klienter og forbindelser rådgivning og eventuell representasjon i utlandet. Samtidig ønsker vi å være oppdatert på, og kunne knytte til oss, spesialkompetanse innenfor de nye rettsområdene EU- og EØS-rett som er blitt en del av det norske rettsbildet etter at EØS-avtalen trådte i kraft for Norge med virkning fra og med den 1. januar 1994.

Alle ELF-medlemmene treffes flere ganger hvert år forskjellige steder i Europa. Dette innebærer at vi har personlige bekjentskap med medlemmene i hvert enkelt land.