Axel Svihus

Advokat

Advokat Axel Svihus arbeider primært innen insolvens og restrukturering, og har hovedtyngde av arbeidsoppgaver innen behandling av konkurs- og tvangsavviklingsbo. Svihus arbeider også med andre forretningsjuridiske fagfelt, så som kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendom og selskapsrett.

I tillegg har Svihus erfaring med privatrettslig rådgivning innen familie- og arverettslige spørsmål.

Axel

Erfaring og utdanning

  • 2020 - Advokat hos KCO Advokater
  • 2018 - 2020 Advokatfullmektig hos KCO Advokater
  • 2017 - 2018 Advokatfullmektig hos Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
  • 2016 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2016 Spesialemner, University of Western Ontario
  • 2016 Praktikant hos Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
  • 2016 Praktikant hos Sjødin Meling & Co
  • 2015-2016 Faggruppemedlem i Jussformidlingen
  • 2014-2015 Saksbehandler i Jussformidlingen