Else Loge

Advokat

Advokat Else Loge arbeider primært innen insolvens og restrukturering, og har hovedtyngde av arbeidsoppgaver innen behandling av konkurs- og tvangsavviklingsbo.

Loge arbeider også med andre forretningsjuridiske fagfelt, så som kontraktsrett, fast eiendom, arbeidsrett og selskapsrett. 

I tillegg har Loge erfaring med privatrettslig rådgivning innen familie- og arverettslige spørsmål.

Else

Erfaring og utdanning

  • 2021 - Advokat, KCO Advokater
  • 2018 - 2021 Advokatfullmektig, KCO Advokater
  • 2018 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2017 Spesialemner, University of Aberdeen
  • 2017 Sommerjobb. Saksbehandler, Crawford & Company
  • 2016 Praksisplass, Norsk pasientskadeerstatning
  • 2015-2016 Juridisk rådgiver i jussgruppen til WayBack
  • 2013-2014 Sommerjobb. Saksbehandler, BACH