Velkommen til Kco advokater

Vi finner løsningene!

Les mer om oss

Velkommen til Kco advokater

Vi finner løsningene!

Les mer om oss

Velkommen til Kco advokater

Vi finner løsningene!

Les mer om oss

Når dine største verdier står på spill, stiller vi med kunnskap og lang erfaring.

  • Består av til sammen 14 medarbeidere

  • Er tilgjengelig for klientene

  • Gir kompetent og effektiv advokatbistand

  • Tilbyr rådgivning

  • Bistår med forhandlinger og tvisteløsning

  • Hjelper til med strategiutvikling

  • Gir råd om styrearbeid

  • Prosederer rettssaker for domstoler og voldgiftsretter

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha