Forsvareroppdrag.

Flere av advokatene hos Kco advokater har arbeidet i politiet, som forsvarere og som dommere. To av advokatene er faste forsvarere ved Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett. Lang erfaring og god kompetanse gjør at Kco advokater er vel kjent med hvordan man best mulig kan yte juridisk bistand innenfor strafferettens område.

Husk at du kan ha krav på forsvarer betalt av det offentlige på ethvert trinn av saken. Det er fritt forsvarervalg i Norge, noe som betyr at du selv kan velge hvem du vil bruke som forsvarer.

Kco advokater har lang erfaring med å bistå personer som er mistenkt, anmeldt, siktet, tiltalt eller straffet. Våre advokater kan bistå deg gjennom hele prosessen.

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Av forsvarerens oppgaver kan særlig nevnes:

  • Bistand ved avhør
  • Bistand ved varetekt
  • Bevisførsel
  • Innkalling av vitner i saken
  • Oppfølging og informasjon
  • Prosedyre

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha