Arbeidsrett.

Kco advokater har bred erfaring med barnefordelingssaker. Lovverkets prinsipp om barnets beste er advokatens ledetråd. Kco advokater ser det som sin oppgave å være spesielt løsningsorientert i disse sakene.

Kco advoker yter bistand på alle stadier i saken, både før og ved samlivsbruddet. Vi kan også bistå under megling og føre saken for domstolene om dette blir nødvendig.

Kco advokater har kontor i Sandvika i Bærum kommune like utenfor Oslo og utfører advokattjenester over hele Norge.

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Av de temaer vi arbeider med, kan særlig nevnes:

 • Foreldreansvar
 • Foreldrenes rettigheter og plikter
 • Rett til opplysninger om barnet
 • Megling
 • Søksmål for retten
 • Midlertidig avgjørelser av retten
 • Saker der den ene parten bor eller oppholder seg i utlandet

Fast bosted:

 • Hvem av foreldrene skal ha fast bosted
 • Hva vektlegges ved avgjørelsen om fast bosted
 • Hva fast bosted innebærer

Samvær:

 • Barnets rett til samvær
 • Omfanget av samværet
 • Samværsavtaler
 • Samværsrett for andre enn foreldrene

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha