Bistandsadvokat.

I enkelte saker har fornærmede eller etterlatte krav på bistandsadvokat betalt av det offentlige. Flere advokater hos Kco advokater bistår fornærmede og etterlatte med å ivareta deres interesser i slike straffesaker, herunder fremsettelse av krav om erstatning og/eller oppreisning. Bistandsadvokaten oppnevnes av retten, og dersom fornærmede ønsker en bestemt advokat, skal denne oppnevnes. Hvis det offentlige ikke dekker godtgjørelsen til bistandsadvokaten, har du som fornærmet eller etterlatt alltid rett til å la deg bistå av advokat for egen regning.

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Kco advokater har lang erfaring med oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker, og bistår gjerne deg i din sak

Kco advokater har kontor i Sandvika i Bærum kommune like utenfor Oslo og utfører advokattjenester over hele Norge.

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha