Plan- og bygningsrett.

Eier, driver, eller forvalter du fast eiendom i næring? Skal du bygge på, bygge om, eller utvikle? Ta kontakt med Kco advokater i dag for å få vite hva som må tenkes på.

Plan- og bygningsetaten er rådgivende og besluttende myndighet i de fleste byggeprosesser. For både private og næringsdrivende kan lover, forskrifter og annet regelverk oppleves som både komplisert og uoversiktlig å forholde seg til.

Kco advokater har lang erfaring med plan- og bygningsrett og kan veilede deg eller deg som næringsdrivende gjennom hele prosessen, allerede fra før planstadiet til ferdigstillelse. Vi bistår også privatpersoner og næringsdrivende dersom det har oppstått tvist med kommunen.

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Dette er sentrale temaer innenfor plan- og bygningsretten:

 • Byggesøknaden
 • Byggetillatelse
 • Dispensasjon
 • Utnyttelse av tomten
 • Nabovarsel
 • Behandlingstid
 • Frister
 • Tvangsmulkt
 • Bygging i strandsonen
 • Tinglysing
 • Planbeskrivelse og konsekvensutredning
 • Reguleringsplan
 • Innløsning og erstatning

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha