Kontrakt og entreprise.

Vi bistår både små og store entreprenører og håndverksbedrifter i deres utfordrende hverdag. Under kontraktsforhandlingene, ved valg av kontrakt, utforming av kontrakt, tolkning av en kontrakt og ved konfliktløsning vil man som regel trenge profesjonell veiledning fra en advokat. Ulike hensyn vil spille inn, avhengig av om det er kontrakter mellom profesjonelle eller med private oppdragsgivere.

Vi kan bistå med kontrakter etter for eksempel Norsk Standard og ved de juridiske problemstillinger som ofte oppstår ved oppdrag som er undergitt lov om håndverkstjenester. I en byggeprosess kan vi veilede deg i prosjektets mange faser.

Det er som regel nødvendig med et godt grunnarbeid for å forebygge at det oppstår tvist og problemer. Dersom det oppstår uenighet eller tvist underveis, kan det likevel være nødvendig å fortsette samarbeidet. Da er det viktig med et profesjonelt samarbeidsklima. Ofte vil det være penger spart på å bringe inn en advokat i tide. Oppdragene og sakene er ofte kompliserte. Bedriften din kan stå i fare for å tape betydelige beløp dersom du griper fatt i problemstillingene på en gal måte. Med gode kontrakter og respekt for de alminnelig gode bransjestandarder vil ting normalt gå mye lettere.

Kco advokater har kontor i Sandvika i Bærum kommune like utenfor Oslo og utfører advokattjenester over hele Norge.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Vi kan blant annet bistå med følgende:

  • Rådgivning ved forhandlinger om kontraktsvilkår
  • Utforming av kontrakt
  • Kontraktinngåelse
  • Oppfølging av løpende kontraktsforhold
  • Foreldelse
  • Reklamasjon
  • Erstatning
  • Forliksforhandlinger
  • Tvisteløsning
  • Prosedyre

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha