Anmeldelse av straffbart forhold.

For den som er blitt utsatt for straffbare handlinger, bør anmeldelse inngis til politiet så snart som mulig. Advokatene i Kco advokater har lang erfaring fra strafferettens område. I enkelte tilfeller kan du også ha krav på bistandsadvokat betalt av det offentlige. Du kan også ha krav på fri rettshjelp ved søknad om voldsoffererstatning. Våre advokater kan bistå deg med å søke slik erstatning. I slike saker kan det være viktig å anmelde saken.

Ta gjerne kontakt i dag for en prat om din sak. Våre advokater gir rask og effektiv bistand og kan bistå deg gjennom hele prosessen.

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha