Håndverkertjenester.

Har du kjøpt tjenester fra håndverkere, bilverksteder eller andre tjenesteytere, kan du ha mange rettigheter etter lov om håndverkertjenester.

Advokatene i Kco advokater har lang erfaring med denne type saker. Vi kan vurdere hvordan saken din står hvis du havner i en tvist. Vi kan også føre saken din for retten dersom dette blir nødvendig. Vi forsøker alltid å løse saken på et så tidlig stadium som mulig.

Kco advokater har lang erfaring med å bistå forbrukere ved krav mot ytere av håndverkertjenester. Våre advokater gir rask og effektiv bistand og kan bistå deg gjennom hele prosessen.

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Av de områder vi arbeider med, kan særlig nevnes:

 • Kontraktinngåelse
 • Krav til utføring av tjenesten
 • Pris
 • Avbestilling
 • Tilleggsarbeider
 • Forsinkelse av tjenesten
 • Mangler ved tjenesten
 • Reklamasjon
 • Prisavslag
 • Krav mot tidligere leverandørledd
 • Rett til å holde betalingen tilbake
 • Rett til å få tjenesten utført
 • Erstatningsansvar
 • Forbrukerens plikter
 • Forbrukerens ansvar
 • Stansing av arbeidet
 • Heving
 • Hevingsoppgjør

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha