Husleierett - rådgivning, forhandlinger og prosedyre.

Næringsleieforhold er normalt betraktelig mer komplisert og avtaleregulert enn private leieforhold. Utleieres og leietakeres rettigheter og plikter avhenger av avtalen, i tillegg til husleieloven. Den er i næringsforhold deklaratorisk. Kco advokater bistår næringsdrivende både som leietaker og utleier når det gjelder leie og drift av fast eiendom.

Kco advokater har lang erfaring med næringsleieforhold. Vi kan veilede deg for å unngå tvist, eller bistå dersom tvist har oppstått.

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Av de områder vi arbeider med, kan særlig nevnes:

 • Utforming av leiekontrakter
 • Overlevering og krav til lokaler
 • Leieprisen, betaling, depositum
 • Utleier og leietakers plikter i leietiden
 • Framleie
 • Leieforholdets varighet
 • Opphør av leieforhold
 • Tilbakelevering av lokalerUtkastelse
 • Inndrivelse av ubetalt leie
 • Bistand ved ulovlig selvtekt fra utleier
 • Tvisteløsning
 • Prosedyre 

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha