Bank, finansiering og forsikring.

Kco advokater har omfattende erfaring med rådgivning til privatpersoner innen bank, finansiering og forsikring. Kco advokater har bred kompetanse innenfor kryssende rettsområder som for eksempel selskapsrett, arv- og generasjonsskifte, insolvens- og konkursbehandling, skatterett og husleierett. Dette gjør at vi kan gi deg helhetlig rådgivning.

Vi bistår jevnlig med både rådgivning og prosessoppdrag. Vår målsetting er å bistå våre klienter på en slik måte at de enklest mulig oppnår ønsket resultat.

Kco advokater har kontor i Sandvika i Bærum kommune like utenfor Oslo og utfører advokattjenester over hele Norge.

Ta kontakt dersom du trenger bistand i forbindelse med bank, finans eller forsikring.

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Av de områder vi arbeider med, kan særlig nevnes:

 • Skadeoppgjør
 • Forsikringstvister om fast eiendom, hus, bil og båt
 • Ansvarsforsikring
 • Produktansvarsforsikring
 • Pantsettelse og annen sikkerhetsstillelse
 • Gjeldsbrev
 • Tvangsfullbyrdelse
 • Forhandlinger
 • Inndrivelse av krav
 • Spørsmål knyttet til finansiering
 • Spørsmål knyttet til pantsikkerhet
 • Gransking av selskaper
 • Insolvens og restrukturering

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha