Forhandlinger.

En advokats fremste oppgave er å hjelpe folk med å løse sine konflikter. Veldig ofte klarer man å komme frem til en løsning i minnelighet, men noen ganger er det nødvendig å gå til retten. Kco advokater har omfattende kompetanse og lang erfaring med tvisteløsning, både utenrettslig og i alle typer saker for domstolene. Vi tilbyr forhandlinger og prosedyre for domstolene i alle rettsinstanser, både i sivile saker og straffesaker.

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha