Arbeidsrett.

Innenfor rammene av arbeidsavtalen og lovgivningen forvalter arbeidsgiver virksomhetens arbeidsforhold til sine ansatte gjennom styringsretten. Kco advokater bistår virksomheter med juridisk rådgivning i rekrutteringsprosesser, ansettelser, virksomhetsoverdragelser, utarbeidelse av arbeidsvilkår, permitteringer og ved opphør av arbeidsforhold.

Kco advokater har kontor i Sandvika i Bærum kommune like utenfor Oslo og utfører advokattjenester over hele Norge.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Sentrale temaer innenfor arbeidsretten er:

  • Ansettelsesavtale
  • Arbeidsmiljøloven
  • Ansettelse
  • Oppsigelse
  • Avskjed
  • Styringsrett
  • Permisjon
  • Permittering
  • Virksomhetsoverdragelse

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha