Selskapsrett - advokatbistand ved selskapstransaksjoner.

Den selskapsrettslige organiseringen av en virksomhet får flere rettslige og praktiske virkninger, enten det er i relasjon til innehaver, aksjonærer, kreditor, myndighet eller andre. Kco advokater har den ekspertisen som kreves for å yte god og riktig selskapsjuridisk bistand. Kco advokater har gjennom aktive styreverv førstehånds kunnskap om praktisk styrearbeid.

Kco Advokater har kontor i Sandvika i Bærum kommune like utenfor Oslo og utfører advokattjenester over hele Norge.

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Aktuelle temaer innenfor dette rettsområdet er:

 • Stiftelse av selskap
 • Forvaltning
 • Styrearbeid
 • Aksjonær
 • Oppkjøp
 • Fisjon
 • Fusjon
 • Emisjon
 • Kapitalnedsettelse
 • Utbytte
 • Konsernbidrag
 • Selskapsavtale
 • Selskapsmøte
 • Aksjonæravtale
 • Daglig leder
 • Granskning
 • Oppløsning
 • Avvikling
 • Generalforsamling
 • Revisor
 • Revisoransvar
 • Styre
 • Styreansvar

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha