Samlivsbrudd.

Kco advokater har bred erfaring i å bistå ved det økonomiske oppgjøret etter et samlivsbrudd. Vi kan også bistå i selve prosessen med å ta ut separasjon og gjennomføre skilsmisse. Gjennom forhandlinger og møter forsøker vi først og fremst å oppnå en minnelig løsning når det gjelder den økonomiske fordelingen. Ofte er det nødvendig for partene å fortsette å samarbeide med hverandre etter samlivsbruddet fordi de har felles barn. Kco advokater ser helheten og forsøker å løse problemstillingene på best mulig måte for klienten. Det er forskjellige regler som gjelder for parter som har vært samboere i forhold til parter som har vært gift. 

Kco advoker yter bistand på alle stadier i saken, både før og etter samlivsbruddet. Vi kan også bistå under megling og føre saken for domstolene om dette blir nødvendig.

Kco advokater har kontor i Sandvika i Bærum kommune like utenfor Oslo og utførerer advokattjenester over hele Norge.

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Dette er temaer som ofte er sentrale i det økonomiske oppgjøret etter et samlivsbrudd:

 • Fordeling av fast eiendom
 • Fordeling av innbo
 • Ektepakt
 • Gjeld
 • Arv
 • Midler man hadde før ekteskapets inngåelse
 • Skjevdelingskrav
 • Underholdsbidrag
 • Fast eiendom i sameie
 • Innbo i sameie
 • Forlik

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha