Forsvareroppdrag.

Flere av advokatene hos Kco advokater har lang erfaring og god kompetanse med rådgivning innenfor strafferettens område.

Det er fritt forsvarervalg i Norge, noe som betyr at du selv kan velge hvem du vil bruke som forsvarer.

Kco advokater har kontor i Sandvika i Bærum kommune like utenfor Oslo og utfører advokattjenester over hele Norge.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Av forsvarerens oppgaver kan særlig nevnes:

  • Bistand ved avhør
  • Bistand ved varetekt
  • Bevisførsel
  • Innkalling av vitner i saken
  • Oppfølging og informasjon
  • Prosedyre

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha