Advokatbistand ved restrukturering og konkurs

Kontakt oss

Kco advokater er ledende innen området konkurs og restrukturering.

Tre av partnerne hos oss oppnevnes jevnlig av Ringerike, Asker og Bærum tingrett som bostyrere i konkursboer. I tillegg har Kco advokater stått for gjennomføringen av flere større gjeldsforhandlinger. Dette arbeidet danner et solid fundament med ekspertise ovenfor klienter som har behov for bistand innen tilgrensede rettsområder. Kco advokater yter derfor rådgivning til alle aktører som berøres i prosesser der restrukturering, gjeldsforhandlinger eller konkurs pågår.

Ved restrukturering, gjeldsforhandling, insolvens eller konkurs er det viktig å raskt kunne ta riktige avgjørelser i komplekse faktiske og rettslige situasjoner. Kco advokater har de nødvendige ressursene for å kunne yte førsteklasses bistand og utfører oppdraget på best mulig måte. Når oppdraget krever det benyttes Kco advokaters samlede ekspertise, spesielt innen selskapsrett, skatt og avgift, fast eiendom og prosedyre.

Tre av våre partnere oppnevnes jevnlig av Asker og Bærum tingrett også som bostyrere ved offentlig skifte av dødsboer og felleseieskifter.

Se nærmere under arv og skifte.

Følgende kompetanseområder fremheves:

 • Konkurs
 • Restrukturering
 • Gjeldsforhandling
 • Finansiering
 • Pant
 • Omstøtelse
 • Styreansvars og revisoransvars
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Oppbud
 • Konkursbegjæring
 • Beslagsrett
 • Beslagsfrihet
 • Beslagsforbud
 • Kreditorekstinksjon

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha