Strafferett

Kontakt oss

Våre advokater gir rask og effektiv bistand og kan bistå deg gjennom hele prosessen.

Bedrifter og bedriftsledere har de siste årene blitt utsatt for økt oppmerksomhet fra politiet, ikke minst fra Økokrim. Straffebestemmelsene blir etter hvert mer komplekse og vanskeligere å forholde seg til. Dette gjør at profesjonell bistand blir nødvendig i mange sammenhenger.

Flere av advokatene i Kco advokater har mange års erfaring innenfor strafferettens område. Flere har arbeidet både i politiet, som forsvarere og som dommere.

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Av de områder vi arbeider med kan særlig nevnes:

  • Forsvareroppdrag
  • Anmeldelse av et straffbart forhold
  • Prosedyre

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha