Tvangssalg.

Kco advokater har mange oppdrag som medhjelper for tingretten ved tvangssalg av fast eiendom. Vi har derfor bred erfaring med denne type saker og de kompliserte rettsspørsmål som oppstår..

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Dette er sentrale temaer innenfor plan- og bygningsretten:

 • Byggesøknaden
 • Byggetillatelse
 • Dispensasjon
 • Utnyttelse av tomten
 • Nabovarsel
 • Behandlingstid
 • Frister
 • Tvangsmulkt
 • Bygging i strandsonen
 • Tinglysing
 • Planbeskrivelse og konsekvensutredning
 • Reguleringsplan
 • Innløsning og erstatning
 • Tvangssalg

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha