Husleierett - rådgivning, forhandlinger og prosedyre.

Husleieloven regulerer forholdet mellom leietakeren og utleier av boliger. Både leietaker og utleier har rettigheter og plikter som følger av loven. Selv om alt ser ut til å være i orden fra begges side, er det i enkelte tilfeller ikke til å unngå at det likevel oppstår uenigheter. Kco advokater bistår både leietakere og utleiere når det gjelder leie og drift av husrom.

Kco advokater har lang erfaring med næringsleieforhold. Vi kan veilede deg for å unngå tvist, eller bistå dersom tvist har oppstått.

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Av de områder vi arbeider med, kan særlig nevnes:

 • Overlevering og krav til husrommet
 • Leieprisen, betaling, depositum
 • Utleier og leietakers plikter i leietiden
 • Framleie
 • Leieforholdets varighet
 • Opphør av husleieforhold
 • Tilbakelevering av husrommet
 • Utforming av leiekontrakter
 • Utkastelse
 • Inndrivelse av ubetalt leie
 • Bistand ved ulovlig selvtekt fra utleier
 • Klage til husleietvistutvalget
 • Prosedyre

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha