Barnevern.

Mange foreldre opplever å bli svært bekymret når barnevernet kobles inn i familielivet. Våre advokater har bred erfaring med å forholde seg til barnevernet, og fører saker for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker over hele landet. I mange saker går det aldri så langt som til at barnevernet ønsker omsorgsovertakelse av barnet. Hjelpetiltak er ofte det som skal til for at barnevernet mener at barnet får det bedre. Det kan være viktig å kontakte en advokat på et tidlig stadium i en barnevernssak. Da kan advokaten søke å forhindre at saken utvikler seg i feil retning, og du kan raskt få nødvendig informasjon om dine og barnets rettigheter.

I en barnevernssak har man ofte krav på fri rettshjelp på alle stadier i saken. Det betyr at det er det offentlige som dekker utgiftene til advokat. Arbeidet kan blant annet gå ut på deltakelse i møter med barneverntjenesten, skriftlig saksforberedelse eller sakførsel for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker eller domstolene.

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Dette er områder innenfor barnevernretten som man kan trenge juridisk bistand til:

 • Akuttplassering
 • Plassering i beredskapshjem
 • Hjelpetiltak
 • Omsorgsovertakelse
 • Sperret adresse
 • Fastsettelse av samvær
 • Telefonkontakt
 • Innsyn i sakens dokumenter
 • Tilbakeføring
 • Flytting av barnet
 • Adopsjon
 • Atferdsvansker blant barn og unge
 • Bruk av tvang
 • Plassering i institusjon
 • Sakførsel for Fylkesnemnda for barnevern og
 • Sosiale saker
 • Anke over Fylkesnemndas vedtak

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha