Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Velkommen til Kco advokater

Kco advokater:

  • består av til sammen 13 medarbeidere
  • er tilgjengelig for klientene
  • gir kompetent og effektiv advokatbistand
  • tilbyr rådgivning
  • bistår med forhandlinger og tvisteløsning
  • hjelper til med strategiutvikling
  • gir råd om styrearbeid
  • prosederer rettssaker for domstoler og voldgiftsretter