Næringskjøp.

Næringsdrivende står ofte overfor utfordringer i forbindelse med kjøp av anleggsmidler eller driftsmidler og ved kjøp av varer og tjenester. Ofte står man overfor tunge kontrakter som krever grundig gjennomgang, særlig med henblikk på kontrakter med aktører som oljeselskaper eller internasjonale foretak. Også andre kontrakter må tolkes nøye for å unngå utilsiktede konsekvenser.

Verdien av kontrakten viser seg først når det oppstår en konflikt. Det er derfor viktig å gjøre forarbeidet godt for å unngå konflikter. Vi har lang erfaring i forhandlinger og kontraktsutforming, både nasjonalt og internasjonalt.

Kco advokater har kontor i Sandvika i Bærum kommune like utenfor Oslo og utfører advokattjenester over hele Norge.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Særlige utfordringer som gjelder kjøp for næringsdrivende kan være:

  • Avtaletolkning
  • Prekontraktuelt ansvar
  • Offentlige anskaffelser
  • Kontraktsrett
  • Kontrakter tilknyttet norske standarder
  • Internasjonale kontrakter
  • Skatt og mva-problematikk
  • Entrepriser
  • Underentrepriser
  • Kontraktsbrudd

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha