Arv og skifte.

Arv er noe som på et tidspunkt berører de fleste av oss, og som kan reise mange kompliserte spørsmål. Det kan være vanskelig å få avklart både hvordan arven skal fordeles og hvordan den praktiske fordelingen skal foregå. Det samme gjelder arveavgift. Vår erfaring er at mange av de vanskelige spørsmålene kan løses ved god arveplanlegging og opprettelse av testament.

Både barn og ektefelle har etter arveloven krav på en viss andel av verdiene, og dette er det viktig å ta hensyn til ved opprettelse av testament. Testamenter må oppfylle visse formkrav. Det er derfor lurt å rådføre seg med en advokat for å unngå å gjøre feil. Våre advokater har lang erfaring med å gi råd ved spørsmål om arv og skifte.

Kco advokater oppnevnes også jevnlig som bostyrere i offentlig skifte av dødsboer og felleseieskifter. Vi har særlig kompetanse til å vurdere og håndtere ulike arverettslige og arveavgiftsmessige problemstillinger. Denne erfaringsbakgrunnen er grunnleggende for vår utførelse av oppdrag som testamentsfullbyrder og bistand ved gjennomføring av et privat skifte.

Kontakt oss for mer informasjon:

Telefon: 67 52 23 23
E-post: post@kco.no

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

hCaptcha