Kco advokater - med klienten i fokus

Vi legger vekt på å sikre de personlige relasjoner mellom advokat og klient.

Kontakt oss

Advokatfirma i Sandvika.

Kco advokater består av til sammen 14 medarbeidere, hvorav 10 jurister, med bred erfaringsbakgrunn fra forskjellige deler av arbeidslivet så som private virksomheter, offentlig forvaltning, domstoler og påtalemyndigheten, i tillegg til tidligere tilknytning til ulike større advokatfirma i Oslområdet. Hovedtyngden av våre oppdrag kommer fra privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter hjemmehørende i Norge, men vi utfører også bistand til utenlandske virksomheters aktiviteter i Norge.

Kco advokater legger vekt på å sikre de personlige relasjoner mellom advokat og klient, slik at klienten som hovedregel kan forholde seg til én advokat. For å anvende kompetansen til den enkelte advokat optimalt har vi opprettet faggrupper med spesialkompetanse innenfor enkelte rettsområder. Vi tilbyr våre klienter best mulig kvalifisert bistand, noe som i enkelte situasjoner medfører at det kan være hensiktsmessig og i klientens interesse med internt samarbeid eller utveksling av arbeidsoppgaver mellom advokatene. Dette skjer alltid med klientens godkjennelse.
.

Kco advokater:

 • er tilgjengelig for klientene
 • gir kompetent og effektiv advokatbistand
 • tilbyr rådgivning
 • bistår med forhandlinger og tvisteløsning
 • hjelper til med strategiutvikling
 • gir råd om styrearbeid
 • prosederer rettssaker for domstoler og voldgiftsretter

Kco advokater i Sandvika utenfor Oslo opererer generelt innenfor hele det privatrettslige og forretningsjuridiske området, og har også forsvarerverv i straffesaker og bostyreoppdrag i insolvensboer.

Kontakt oss

Vi ser frem til å høre fra deg!

Historikk

Kco advokater ble etablert i 1984 i Sandvika. Vi består av advokater har bred og god kompetanse innen sine fagområder.

Visjon og forretningsidé

Det er vår visjon og forretningssidé at Kco advokater skal være et ledende advokatkontor. Dette innebærer at:

 1. Kco advokater skal gi førsteklasses juridiske råd til sine klienter
 2. Kco advokater skal være løsningsorienterte
 3. Kco advokater skal gi raske tilbakemeldinger
 4. Kco advokater skal være effektive og kostnadsoptimale med bruk av digitale løsninger
 5. Kco advokater skal være imøtekommende og tilgjengelige
 6. Kco advokater skal gi praktiske og anvendbare råd til sine klienter

Våre advokater har dessuten gode relasjoner til offentlige myndigheter, direktorater, domstoler, tilsynsorganer, samt private institusjoner og organisasjoner. 

Internasjonale forbindelser

Våre advokater har dessuten gode relasjoner til offentlige myndigheter, direktorater, domstoler, tilsynsorganer, samt private institusjoner og organisasjoner.

Vi kan derfor tilby våre klienter og forbindelser rådgivning og eventuell representasjon i utlandet. Samtidig ønsker vi å være oppdatert på forskjellige rettslige problemstillinger, og kunne knytte til oss, spesialkompetanse fra utlandet der hvor det er hensiktsmessig eller ønskelig i den enkelte sak.

Har du behov for rådgivning og bistand ved internasjonale forbindelser, ta kontakt med oss i dag!