Andreas S. Christensen

Partner

Advokat Andreas S. Christensen har jevnlig oppdrag innen konkurs- og skifteboer som oppnevnt bostyrer ved Asker og Bærum tingrett. Som bostyrer har han ledet bobehandlingen av flere store og omfattende konkurser, også med forgreninger til utenlandsk virksomhet. Han er medlem av Advokatforeningens og Juristforbundets fagutvalg for konkurs, akkord og panterett. Christensen holder jevnlig foredrag og leder kurs i forbindelse med etterutdanning for advokater.

Christensen har i tillegg betydelig kompetanse innen rettsspørsmål vedrørende fast eiendom, arbeidsrett, arv- og familierettslige områder. Med en variert portefølje og praksis både innen forretningsjuridiske og andre privatrettslige områder har han løpende prosedyreoppdrag for domstolene og erfaring med kompliserte rettstvister.

Han rådgir i mulige styreansvarssaker, både for styremedlem og for kreditor, og tar prosessoppdrag i denne forbindelsen. 

Christensen har videre flere styreverv i næringsvirksomhet og omfattende erfaring fra ideell organisasjon og offentlig nemnd. Han har blant annet vært styremedlem i over 16 år, hvorav 5 år som styreleder i Huseiernes Landsforbund, en av Norges største interesseorganisasjoner.

Advokat Andreas S. Christensen har også oppdrag som hjelpeverge, og som styreleder og forretningsfører for veldedige stiftelser.

Christensen er medhjelper i tvangssalg av fast eiendom ved Asker og Bærum tingrett.

Advokat Andreas S. Christensen har erfaring som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker.

Andreas

Erfaring og utdanning

 • 2006 - Partner Kco advokater
 • 2002 - Fast advokat Kco advokater
 • 2000 - Advokatbevilling
 • 1999 - 2002 Advokatfullmektig Kco advokater
 • 1998 - Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo
 • 2012 - 2017 Styreleder i Huseiernes Landsforbund
 • 2003 - 2012 Styreleder i Huseiernes Landsforbund Oslo og Akershus
 • Diverse styreverv
 • Tidligere medlem av Oslo Husleienemnd
 • 2014 - Medlem av fagutvalget for konkurs, akkord og panterett

Ekspertise

Bedrift

 • Konkurs
 • Eiendom
 • Næringsliv
 • Strafferett
 • Tvisteløsning

Privat

 • Familie og arv
 • Strafferett
 • Tvisteløsning
 • Eiendom
 • Arbeid og skatt